ISSN 2313-5891 (Online) 

 

ISSN 2304-974X

(Print)

 

 

Засновник:

 

Національний університет харчових технологій,

Київ, Україна

 

 

 

 

Журнал індексується наукометричними базами:

 

1. Emerging Sources Citation Index

(Web of Science Core Collection)

 

 

2. Google Scholar

Google

 

3. Index Copernicus

IK

 

4.Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

 

5. EBSCO

 

6. Ulrichs Web

 

7. Cabi Full Text

 

8. ERIH PLUS

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

 

9. Directory of Open Access Scholarly Resources

 

10.Directory of Open

Access Journals

 

10. InfoBase Index

 

11. CAS Source Index (CASSI)

(Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society)

 

12. FSTA (Food Science and Technology Abstracts)

 

 

English Українська .

 

 

Архів номерів

 

2012, Vol.1, Is.1

2012, Vol.1, Is.2

2012, Vol.1, Is.3

 

2013, Vol.2, Is.1

2013, Vol.2, Is.2

2013, Vol.2, Is.3

2013, Vol.2, Is.4

 

2014, Vol.3, Is.1

2014, Vol.3, Is.2

2014, Vol.3, Is.3

2014, Vol.3, Is.4

 

2015, Vol.4, Is.1

2015, Vol.4, Is.2

2015, Vol.4, Is.3

2015, Vol.4, Is.4

 

2016, Vol.5, Is.1

2016, Vol.5, Is.2

2016, Vol.5, Is.3

2016, Vol.5, Is.4

 

2017, Vol.6, Is.1

2017, Vol.6, Is.2

2017, Vol.6, Is.3

2017, Vol.6, Is.4

 

2018, Vol.7, Is.1

2018, Vol.7, Is.2

 

Адреса редакції:

 

Ukrainian Food Journal
Національний університет харчових технологій
Вул. Володимирська, 68
Київ, 01601
Україна

 

 

E-mail: Ufj_nuft@meta.ua

 

 

Відповідальний секретар:

Олексій Губеня, к.т.н, доцент

Національний університет харчових технологій

E-mail:  Ufj_nuft@meta.ua

 

 

 

 

Партнерство і консультаційна підтримка:

 


Центр соціологічних досліджень, Польща

 

Журнал

Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (Болгарія)

 

Журнал

Food and Environment Safety journal (Румунія)

 

 • Головна

 • Редакційна
  колегія
 • Інструкції
  авторам
 • Інструкції
  рецензетам

 

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Перевага в публікації результатів досліджень надається молодим вченим та студентам, які  займаються науковою роботою та виконують в рукописах статей всі вимоги до оформлення. Це не означає, що журнал приймає статті низької якості,  без наукової цінності, з недоведеними результатами.

 

Тематика публікацій

 

Харчова інженерія

Харчова хімія

Мікробіологія, біотехнологія

Властивості харчових продуктів

Якість та безпека харчових продуктів

Процеси та обладнання харчових виробництв

Економіка та управління підприємствами харчової, переробної, біотехнологічної промисловості

Автоматизація процесів

Упаковка

Здоров'я

Нанотехнології

 

Періодичність журналу - 4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рецензія рукопису статті

 

Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Food Journal» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знає рецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.

Зазвичай час рецензування складає 6-8 тижнів.

 

Авторське право

 

Автори статей гарантують, що робота не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав, та відшкодовують видавцю порушення даної гарантії. Опубліковані матеріали є правовою власністю видавця «Ukrainian Food Journal», якщо не узгоджено інше.

 

Політика академічної етики

 

Редакція «Ukrainian Food Journal» користується правилами академічної етики, викладених в роботі Miguel Roig (2003, 2006) "Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices. A guide to ethical writing”
Редакція пропонує потенційним учасникам журналу, рецензентам і читачам прямо слідувати цьому керівництву, щоб уникнути помилок в науковій літературі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor-in-Chief


9

Valerii Mank, Dr., Prof., National University of  Food Technologies, Ukraine

Download CV

 

Editorial board

 

30

Lelieveld Huub, Dr., Global Harmonization Initiative Association, Germany

12

Mark Shamtsian, PhD, As. Prof, St. Petersburg State Technological Institute,  Russia

E-mail: mark.shamtsyan@yandex.ru

Download CV

15

Pascal Dupeux, Ph. D., As. prof., University Claude Bernard Lion 1, France 

E-mail: pascal.dupeux@univ-lyon1.fr

17

Cristina Popovici, Ph.D., As. Prof., Technical University of Moldova

E-mail: cristina.popovici@toap.utm.md

Download CV

31

Semih Otles, Dr., Prof., 
Ege University, Turkey
        

E-mail: semih.otles@gmail.com

Download CV

15

Sonia Amariei, Dr., Prof.,  University "Ştefan cel Mare" of Suceava, Romania

22

Stefan Stefanov, Dr., Prof., University of Food Technologies, Bulgaria

E-mail: stvstefanov@yahoo.com

18
Tetiana Pyrog, Dr., Prof., National University of Food Technologies, Ukraine
1
Tomasz Bernat, Dr., Prof., Szczecin University, Poland 
14

Valerii Myronchuk, Dr., Prof., National University for Food Technologies, Ukraine

E-mail: Mironchukvg@ukr.net

Viktor Stabnikov, Dr., As. Prof., National University for Food Technologies, Ukraine

25
Virginija Jureniene, Dr., Prof., Vilnius University, Lithuania
5
Vladimir Grudanov, Ph. D., Prof., Belarusian State Agrarian Technical University

 

 

 

 

 

Volodymyr Ivanov, Dr., Prof., Iowa State University, US

 

 

 

 

 

Yordanka Stefanova, Dr., As. prof., University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", Bulgaria

 

 

 

 

 

 

Yuliya Dzyazko, Dr., Prof., Institute of general and inorganic chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine.

E-mail: dzyazko@gmail.com

Download CV

 

 

 

 

 

Yurii Bilan, Dr., As. Prof., Szczecin University, Poland

7

Oleksii Gubenia (managing editor), Dr., As. prof., National University of  Food Technologies, Ukraine

E-mail: Ufj_nuft@meta.ua

Download CV

 

 

 

Шановні автори! Незалежно від входження Журналу до наукометричних баз, редакційна політика Журналу залишається незмінною. Всі вимоги до статей та інформація про журнал розміщені на цьому сайті, тому просимо не турбувати редакцію особистими питаннями.

Приклад статті в форматі  doc

Приклади анотацій

Стаття має бути цікавою для світової наукової спільноти, а не лише українського читача. Тематика статті має бути актуальною у світі.

Журнал не розглядає статті, які:

1. Не є науковими (дослідницькими). У статті мають бути представлені результати досліджень. Типова помилка - представляти у статті вирішення інженерних, економічних та інших задач, наводити практичні розробки, які не мають наукової цінності.

2. Не мають відношення до харчової науки.

3. У яких не наведено аналіз стану наукової (не практичної) проблеми у світі. Типова помилка - вважати, що наука є лише в Україні, і розглядати наукові результати лише українських вчених.

4. Які містять лише констатацію результатів без іх детального пояснення та порівняння із аналогічними результатами вчених зі всього світу.

Вимоги до оформлення статей

Мова статті – англійська.
Мінімальний обсяг статті - 8 сторінок формату А4 без врахування анотацій та списку літератури
Стаття виконується в форматі *.doc
Для всіх (!) елементів статті (текст, таблиці, рисунки) шрифт - лише Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал – 1.

Абзац – 0,6 см.
Всі поля сторінки – 2 см.

 

 

Структура статті:

 

1. УДК.  

2. Назва статті.

3. Автори статті (лише ім'я та прізвище, приклад: Денис Озерянко, але не Озерянко Денис або Озерянко Денис Олегович)

4. Установа, в якій виконана робота.

5. Анотація. Анотація розділяється на розділи аналогічно статті:

Вступ. Не більше (!) 3 рядків. Доцільно описати актуальність теми або мету досліджень, або постановку задачі. Загальновідомі факти описувати не можна.
Матеріали та методи. До 5 рядків, вказати, які матеріали досліджуються, і які методики використані для кожного етапу досліджень. Якщо методика є загальновідомою у світі, її можна не згадувати.

Результати та обговорення. Пів сторінки. У цьому розділі потрібно лаконічно представити конкретні результати - з цифрами, оптимальними та раціональними значеннями, умовами, режимами, а також лаконічно їх пояснити. У анотації не можна посилатись на статтю. Всі представлені твердження мають бути зрозумілими безпосередньо із анотації.
Висновки. 1-2 рядки. У висновках не потрібно повторювати інформацію із Результатів. Доцільно звернути увагу на наукову новизну отриманих результатів.

Анотація має бути максимально інформативною. У анотації не можна посилатись на статтю. Читач має знайти головну інформацію, не звертаючись до статті. Анотація - це не звіт, а лаконічне викладення результатів. Наполегливо не радимо використовувати такі слова-паразити, як "Встановлено, доведено, отже, на основі проведених досліджень...", без цих слів суть анотації не зміниться, а лаконічність, інформативність, конкретність підвищаться.

6. Ключові слова (3-5 слів, саме слів, а не словосполучень)

 

Пункти 2-6 виконати англійською і українською мовами.

 

 

7. Основний текст статті.  Має включати такі обов’язкові розділи:

·         Вступ

·         Матеріали та методи

·         Результати та обговорення

·         Висновки

·         Література

Обов'язкові розділи доцільно розбивати на підрозділи. Це полегшує сприйняття статті.

У вступі доцільно довести актуальність теми в світі, розглянути сучасні наукові праці за тематикою досліджень, описати мету досліджень, завдання досліджень. Якщо огляд праць займає значний об'єм - доцільно його виділити в окремий розділ, наприклад "Аналіз наукових праць". У Вступі не можна описувати практичні проблеми і розробки.

Просимо звернути увагу на розділ "Матеріали та методи". Цей розділ потрібно представити у вигляді детальної інструкції так, щоб будь який вчений світу міг повторити Ваші дослідження та отримати аналогічні результати. Радимо виділити в цьому розділи такі підрозділи:

Матеріали, які досліджується (продукт, технологія, сплав, теорія, методика, спосіб, підприємство, спільнота). Доцільно вказати відомі характеристики матеріалу, властивості, описати підготовку дослідних зразків та ін.
Порядок проведення досліджень.
Опис методик, установок.
Опрацювання результатів досліджень

Зверніть увагу, що не робити детальний опис методики можна лише якщо вона описана в сучасній англомовній статті, яка доступна в мережі інтернет. В інших випадках потрібно детально описувати кожну методику.

У розділі "Результаті і обговорення" потрібно навести отримані результати, їх математично-статистичний аналіз, детально пояснити (!) кожен результат (чому саме такий результат) і порівняти їх із результатами інших вчених з усього світу.

Не можна (!) посилатись на вітчизняні стандарти, технічні умови, підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу ненаукову літературу. Посилання на патенти доцільно не виносити в список літератури, а робити в тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту).

8. Авторська довідка (Ім’я та по батькові, прізвище авторів,  вчений ступінь та звання, місце роботи, електронна адреса, телефон).

 

9. Контактні дані відповідального автора, до якого за необхідності буде звертатись редакція журналу (обов'язково телефон та електронна адреса).

 

Рисунки виконуються в графічних редакторах (Autocad, Компас, Corel...). Розмір тексту на рисунках повинен бути співрозмірним (!) основному тексту статті.

Всі графіки та діаграми наполегливо рекомендуємо виконувати в Excel. Фон графіків, діаграм – лише білий (не сірий). Колір елементів рисунку (лінії, сітка, текст) – чорний (не сірий).

Криві (або інші елементи)на рисунках мають бути пронумеровані, і розшифровані під назвою рисунку. Використання автоматичної excel-легенди не рекомендується.

Оригінали рисунків, а також файли формату Excel з графіками додатково подаються в окремих файлах.Просимо графіки Excel вставляти в документ Word так, щоб вони там відкривались та редагувались.

Статті, до яких не прикріплені оригінали рисунків (Autocad, Компас, Corel...), які можна відкрити в графічних редакторах та вільно редагувати всі елементи, на розглядаються. Рисунки у форматах BMP, IPG та інших растрових форматах не розглядаються, тому що їх не можливо вільно редагувати у графічних редакторах.

Фотографії та кольорові зображення (наприклад, поля напружень або швидкостей) використовуються лише за умови значної наукової цінності.

Фотографії експериментальних установок наукової цінності не мають. Експериментальну установку необхідно представляти у вигляді схеми, на якій зрозуміло конструкцію та принцип дії.

Будь ласка, не ігноруйте вимоги щодо оформлення ілюстрацій. Редакція не приймає пояснення "так комп'ютер намалював" та "всі інші журнали таке приймають".

 

В списку літератури повинні переважати сучсні англомовні статті із журналів, що індекуються наукометричними базами Scopus і Web of Science, та монографії.

 

Правила оформлення списку літератури

В Ukrainian Food Journalвзято за основу загальноприйняте в світі спрощене оформлення списку літератури згідно стандарту Garvard. Всі елементи посилання розділяються лише комами.

Посилання на статтю:
Автори А.А. (рік видання), Назва статті, Назва журналу (курсивом), Том (номер), сторінки.

Ініціали пишуться після прізвища.
Всі елементи посилання розділяються комами.
Приклад:
Popovici C., Gitin L., Alexe P. (2013), Characterization of walnut (Juglans regia L.) green husk extract obtained by supercritical carbon dioxide fluid extraction, Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2(2), pp. 104-108.

Посилання на книгу:
Автори (рік), Назва книги (курсивом), Видавництво, Місто.

Ініціали пишуться після прізвища.
Всі елементи посилання розділяються комами.
Приклад:
Wen-Ching Yang (2003), Handbook of fluidization and fluid-particle systems, Marcel Dekker, New York.

Посилання на електронний ресурс:
Виконується аналогічно посиланню на книгу або статтю. Після оформлення даних про публікацію пишуться слова available at: та вказується електронна адреса.
(2013), Svitovi naukovometrychni bazy, availableat:http://www1.nas.gov.ua/publications/q_a /Pages/scopus.aspx

Список літератури оформлюється лише латиницею. Елементи списку українською та російською мовою потрібно транслітерувати. Для транслітерації з українською мови використовується паспортний стандарт, а з російської - стандарт МВД (в цих стандартах використовуються символи лише англійського алфавіту, без хвостиків, апострофів та ін).

Зручні сайти для транслітерації:
З української мови -
http://translit.kh.ua/#lat/passport
З російської мови
http://ru.translit.net/?account=mvd

  

Просимо уважно слідкувати за виконанням всіх вимог до оформлення статті та не ігнорувати вимоги.

Перед надсиланням статті перевірте її відповідність кожному пункту вимог.

Стаття надсилається
за електронною адресою:

ufj_nuft@meta.ua

 

Спілкування редакції з авторами - лише електронною поштою

 

 

Шановний рецензенте,

просимо відповідально віднестися до аналізу статті. Ми будемо Вам вдячні не лише за критичний аналіз, а за рекомендації автору щодо швидкого усунення недоліків. За можливості просимо виправити в статті неточності та запропонувати автору ваш обгрунтований варіант змін до статті.

Якщо автором свідомо порушено вимоги до оформлення статті, рецензент має право рекомендувати відхилити статтю від подальшого розгляду.

Під час розгляду статті просимо звернути особливу увагу на наступне.

1. Актуальність статті в світі. Аналіз автором сучасної наукової літератури з журналів, що входять до визнаних наукометричних баз (Web of science, Sciencedirect, Scopus...).

2. Виконання розділу статті "Матеріали і методи". Просимо звернути увагу на детальний опис матеріалів, що досліджуються, підготовку досліджних зразків, порядок проведення досліджень, опис методик досліджень, експериментальних установок, порядок опрацювання результатів.

Просимо в рецензії вказати, чи зможе будь-який вчений світу повторити дослідження згідно описаної автором методики та отримати аналогічні результати.

3. Просимо звернути увагу, що багато авторів не розрізняють поняття "Методика" та "Результати". В разі виявлення інформації, яка не відповідає назвам розділів статті, просимо дати автору рекомендації щодо усунення цих недоліків.

4. В розділі "Результати та обговорення" доцільно звернути увагу на нукову цінність та новизну отриманих результатів. Чи дані грунтовні пояснення отриманим результатам?

Якщо автор наводить результати (графіки, формули, закономірності...), але не пояснює та обгрунтовує ці результати, стаття обов'язково повертається на доопрацювання.

Якщо представлені результати досліджень, для яких відсутній детальний опис методики в розділі "Матеріали і методи", стаття далі не розглядається і повертається автору для виправлення.

5. Список літератури.

На основі представленого списку літератури потрібно зробити висновок про врахування автором напрацювань за тематикою досліджень в світі. Зазвичай це підтверджує наявність в списку літератури 20-30 посилань на сучасні статті з визнаних світових журналів.

Просимо звернути увагу на наявність в списку літератури посилань на ненаукову літературу (підручники, навчальні посібники, закони, стандарти, конспекти лекцій), та рекомендувати автору прибрати ці посилання.

6. Анотація.

Потрібно звернути увагу на інформативність анотації, на відповідність вмісту розділів назві розділів, лаконічність, відсутність "води", повноту представлення результатів роботи.

7. Мова статті.

Якщо виявлено, що переклад англійською мовою низької якості, стаття не розгядається та повертається на доопрацювання.

Просимо рецензентів виправити незначні граматичні та стилістичні помилки в перекладі статті англійською мовою.

8. Плагіат.

В разі виявлення рецензентом плагіату стаття відхиляється без права подальшого розгяду. Просимо вказати, які саме частини статті були "вкрадені" автром, та з яких джерел.

Шановні рецензенти,

від вашої відповідальності залежить просування журналу наукометричними базами, його визання в світі. Будь ласка, не відностеся до рецензування формально.

В разі відхилення журналу наукометричним базами за низьку якість певної статті відповідальність несе рецензент.

 

 

 

 

 

 

Content 2