ISSN 2313-5891 (Online) 

 

ISSN 2304-974X

(Print)

 

 

Засновник:

 

Національний університет харчових технологій,

Київ, Україна

 

 

 

 

Журнал індексується наукометричними базами:

 

1. Emerging Sources Citation Index

(Web of Science Core Collection)

 

 

2. Google Scholar

Google

 

3. Index Copernicus

IK

 

4.Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

 

5. EBSCO

 

6. Ulrichs Web

 

7. Cabi Full Text

 

8. ERIH PLUS

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

 

9. Directory of Open Access Scholarly Resources

 

10.Directory of Open

Access Journals

 

10. InfoBase Index

 

11. CAS Source Index (CASSI)

(Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society)

 

12. FSTA (Food Science and Technology Abstracts)

 

 

English Українська .

 

 

Архів номерів

 

2012, Vol.1, Is.1

2012, Vol.1, Is.2

2012, Vol.1, Is.3

 

2013, Vol.2, Is.1

2013, Vol.2, Is.2

2013, Vol.2, Is.3

2013, Vol.2, Is.4

 

2014, Vol.3, Is.1

2014, Vol.3, Is.2

2014, Vol.3, Is.3

2014, Vol.3, Is.4

 

2015, Vol.4, Is.1

2015, Vol.4, Is.2

2015, Vol.4, Is.3

2015, Vol.4, Is.4

 

2016, Vol.5, Is.1

2016, Vol.5, Is.2

2016, Vol.5, Is.3

2016, Vol.5, Is.4

 

2017, Vol.6, Is.1

2017, Vol.6, Is.2

2017, Vol.6, Is.3

2017, Vol.6, Is.4

 

2018, Vol.7, Is.1

2018, Vol.7, Is.2

2018, Vol.7, Is.3

2018, Vol.7, Is.4

 

2019, Vol.8, Is.1

2019, Vol.8, Is.2

 

 

 

 

Адреса редакції:

 

Ukrainian Food Journal
Національний університет харчових технологій
Вул. Володимирська, 68
Київ, 01601
Україна

 

 

E-mail: Ufj_nuft@meta.ua

 

 

Відповідальний секретар:

Олексій Губеня, к.т.н, доцент

Національний університет харчових технологій

E-mail:  Ufj_nuft@meta.ua

 

 

 

 

 

 

 

Партнерство і консультаційна підтримка:

 


Центр соціологічних досліджень, Польща

 

Журнал

Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (Болгарія)

 

Журнал

Food and Environment Safety journal (Румунія)

 

Відповіді на поширені питання та зауваження

Шановний авторе! Редакційна колегія вдячна Вам за інтерес до журналу і якісні статті. У разі виникнення питань, будь ласка, знайдіть відповідь нижче. Ми радо відповімо на всі питання, які відсутні у списку.

1. Що потрібно зробити для подачі статті на розгляд?

- Лише виконати статтю згідно вимог і надіслати на адресу журналу. Не потрібно робити жодних інших дій.

2. Чи потрібно приносити паперову версію статті з підписами авторів?

- Ні (* Читайте також пункт 1).

3. Чи потрібно надсилати або приносити разом зі статтею інші документи?

- Ні (*редакція може дати запит на інші документи у разі необхідності). (** Читайте також пункт 1).

4. Чи потрібно перед подачею статті, після надсилання і під час її розгляду дзвонити членам редакційної колегії та відповідальному секретарю?

Ні. (* Читайте також пункт 1).

5. Коли останній термін подачі статті? (або "Коли останній термін подачі статті у найближчий номер?")

- Останнього терміну не існує. Статті можна подавати завжди. Стаття після подачі рецензується двома незалежними рецензентами, зазвичай час рецензування у 2019 році складає 3-6 місяців. У разі позитивної рецензії стаття ставиться у чергу.

6. Чому стаття не прийнята до друку? Інші журнали приймають статті такої якості. Інші журнали приймають рисунки такої якості. Інші журнали приймають статті зі списком літератури, який складається лише з 3 російських лабораторних практикумів і методички. Інші журнали публікують лише представників свого університету. Інші журнали приймають статті на 3 сторінки. Інші журнали приймають статті, у яких 54 автори. Інші журнали приймають статті, у яких наведена лише констатація результатів експерименту без їх обгрунтування та порівняння. Інші журнали...

- Будь ласка, публікуйте статтю у інших журналах.

7. Чи уповноважені члени редакційної колегії та відповідальний секретар коментувати редакційну політику і висновки рецензентів?

- Ні. Вони не мають такого права.

8. Які статті рецензуються швидше?

- Статті, у яких виконані без винятків всі вимоги до оформлення

- Статті авторів, у яких минулі статті мають високі показники цитування.

9. Чи можна використовувати непорядні методи впливу та тиску на редакцію Журналу під час розгляду та публікації статті?

- Ні. *Редакційна колегія повідомляє інші журнали, включаючи закордонні, про непорядні вчинки авторів.

10. Мою статтю відхилили через свідоме невиконання вимог до оформлення. Нуступну подачу дозволено не раніше ніж через рік. Що робити?

- Подавати статтю не раніше ніж через рік із повністю виконаними вимогами до оформлення.

11. Потрібно друкувати більше статей авторів певного університету! Потрібно допомагати своїм колегам!

- Згідно вимог наукометричних баз даних Web of Science i Scopus, Журнал має забезпечити широку географію авторів. Велика кількість авторів з однієї країни або університету викликає підозру у змові редакційної колегії та рецензентів, що розцінюється базами як академічна недоброчесність (або корупція). За такі дії журнал буде виключений із баз. Подальше просування базами, зокрема, Scopus, із наявною у журналі географією авторів НЕМОЖЛИВЕ, тому Журнал вимушений поступово розширювати географію і знижувати локалізацію авторів статей.

12. Завдання рецензента - відхилити статтю?

- Ні. Якщо стаття перспективна, і автори виконують вимоги до оформлення, рецензент має дати рекомендації, як покращити статтю.

13. Чи існують винятки до оформлення статті?

- Так. Право на винятки дають рецензенти.

14. Можна звинувачувати відповідального секретаря і членів редакційної колегії, що через відхилення статті автор не отримає доцента, професора, не встигне на останній захист, не пройде конкурс тощо.

- Ні. Про такі дії авторів буде повідомлено інші журнали. Рішення про публікацію статті приймається на основі висновків рецензентів. Журнал у першу чергу керується вимогами збереження та подальшої індексації у наукометричних базах, а також підтимкою авторитету серед світової наукової спільноти. Журнал не прив'язаний до захисту, конкурсів, отримання вчених звань авторами.

15. Можна оскаржити результати рецензування?

- Так. Порібно надіслати до редакції обгрунтовані зауваження на висновки рецензентів.

16. Які статті не розглядаються?

- Статті, у яких лише констатовано результати без їх детального аналізу та порівняння

- Статті без детального аналізу наявних результатів інших дослідників з усього світу

- Статті, у яких виводиться рівняння регресії та його подальша оптимізація (цю задачу успішно виконують студенти і вона втратила наукову цінність). Але, виведення рівняння і оптимізація можуть бути частиною досліження, і використовуватись на наступних його етапах.

- Статті, написані занадто складною мовою, із занадто складними довгими реченнями.

- Статті із неякісною англійською мовою.

- Статті, у яких під виглядом наукових задач наводиться вирішення інженерних задач (розробка технології, обладнання, програмного забезпечення, системи автоматизації), тобто задач, які успішно вирішують інженери-конструктори, технологи, економісти, прорамісти, керівники підприємств та інші фахівці.

- Статті із медичних наук (журнал не є медичним, і у редакційній колегії відсутні фахівці, що візьмуть відповідальність якісно оцінити результати медичних досліджень).

17. Чи розглядаються мультидисциплінарні статті?

- Зазвичай так. Це питання вирішується рецензентами. Зазвичай час рецензування збільшується через залучення додаткових рецензентів.

18. Чому журнал не приймає до друку статті, автори яких вказують приналежність до певних університетів, регіонів і країн?

- Країна приналежності автора має бути визнана ООН

Список країн світу

- Приналежність регіону до країни має бути визнане ООН.

- Установа має бути визана країною ООН, на території якої вона знаходиться.